เที่ยวฝรั่งเศส ประเทศโรแมนติก หลากหลายวัฒนธรรมแดนยุโรป

เที่ยวฝรั่งเศส ประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่งของโลก และได้ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มามากมาย สถานที่เที่ยวดังๆ